Service och reparation

Ibland behöver en klocka repareras eller bara servas. Det är då viktigt att med förtroende kunna lämna över klockan till en skicklig yrkesman. I mitt fall har jag valt Urmakarmästare Ingemar Forsberg.
Han driver sedan 2016 urmakeriet Urservice i Norr, i Skellefteå. Ingemar har 25-årig erfarenhet inom yrket samt både gesällbrev och mästarbrev.
Han är även auktoriserad av de flesta större klockmärken, vilket betyder tillgång till rätt typ av verktyg/utrustning men också flera godkända märkesspecifika utbildningar. – Tryggt!